baslik <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937019\x26blogName\x3dtezgah\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://tezgah.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://tezgah.blogspot.com/\x26vt\x3d-5136970620698121904', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="bewitchedjustbeyond.blogspot.com/" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

16 Mayıs 2005

RDV SVP

Tezime yardımcı olması için yapılması zorunlu tutulan ropörtaj randevularımı almak için yarın sabah erken uyanmazsam, çok kötü şeyler olacak... Hissediyorum... Benim tez danışmanım şirin bi mösyö ama her an canavara dönüşebilir o da. Herşey beklenir bu tez danışmanlarından zaten!

Sabah kalkmalıyım... Brüksel merkezli 2 güzide NGO'ya telefon etmeliyim... "Madam, mösyö artık her kimseniz! Yetti leyyyn meyillerime cevap vermemeniz! Sizinle yakinen tanışmak, görüşmek, kaynaşmak istiyorum. Silvuple, bi randevu vermeniz mümkün müydü acep?" "Mümkün değil mi?" "Ama n'olur! Elinizi, ayağınızı öpiiiyyymmm, gözünüzün yağını yiyiyyyyym... Tezimi veremezsem mezun olamıyorum bu DEA'dan... Allah rızası için, tezzedeye bi ropörtaj!"

5 Comments:

Blogger Deniz said...

Bew'cigim ben elimin ulasamadigi yer olunca hep danismanimin yardimcisini araci olarak koyuyorum, cok ise yariyor. Ben hollandaca konusmadigim icin pek cok yerin santralinden bile gecmem mumkun degil cunku. Senin de yok mu hatirli tanidigin falan?

2:33 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

bu fransizlar bi tip ya. ben de enschedeye yerlesmeye karar verdim.

2:38 ÖÖ  
Blogger Deniz said...

Gel gel, nasil el ustunde tutariz seni, gak deyince raki, guk deyince sarma, bok deyince bokbier:)

Senleniriz, icimiz acilir ama sen burada aklini kacirirsin sukunetten. Buradaki en buyuk eglencem parktaki koyunlara tas atmak, gerisini sen hesab et.
Cani Sikildikca bir ev yakan manyaklarla dolu sehrimiz. Ama gel sen tabii, senleniriz.

3:14 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

:))

7:09 ÖÖ  
Blogger Donna Quijote said...

Bu tezgah bana da moral oldu yalniz. Yarina kadar yarim saatlik yayini kapsayacak bir dosya hazirlamam gerekiyor. Yarin saat 16'ya kadar yazilacak bir dolu yazi, sorulacak bir dolu soru var. Ben ne yapiyorum? Tezgah'i acip, "senden kötü durumda olanlar var Donna, bak su garibanlara, sIk disini, yarin aksam geride kalacak senin dertlerin" diyorum. Ohhh, rahatladim. Sagolun, varolun!

9:19 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home