baslik <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937019\x26blogName\x3dtezgah\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://tezgah.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://tezgah.blogspot.com/\x26vt\x3d-5136970620698121904', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="bewitchedjustbeyond.blogspot.com/" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

17 Haziran 2005

Konunuzu genişleterek daraltın svp

17 Haziran 2005 Cuma saat 14:00
Elinde 3 sayfalık tez giriş bölümü ve tez planı olan Bew, Sorbonne'daki F620 nolu odanın önüne gelir. Tez hocasıyla olan randevusuna geç kalmamak için koşmuştur, nefes nefesedir.

14:05 Bew beş dakikadır beklemektedir ama hoca ortalarda yoktur.
14:10 Hoca hala ortalarda yoktur, Bew koridorda yalı kazığı gibi dikilmektedir.
...
14:26 Hoca gelir, Bew kök salmıştır. Hoca özür dileyerek odaya buyur eder Bew Hanım kızımızı. Bir solukta Türkiye'ye döneceğini anlatır Bew, sonra Amerikanya yolculuğunu hatırlatır... Bir de savunmayı mecburen geç yapacaktır... Ama adamcağız dünyanın ennn şirin tez hocası olduğundan, gülümser ve "Bien sur" demekle yetinir. Sonracığıma Bew'in planını ve yazdıklarını inceler. Beğenir (bkz. Bew'in yüzünde ağzı kulaklarına varma efekti) amma ve lakin konunun "daraltılması" ve iyice belirlenmesi gerektiğini, bir de bunun ayan beyan tezin giriş kısmında belirtilmesi gerektiğini söyler. "Jusqu'ici tout va bien"dır.

Mösyömüz planda hafif değişiklikler yapar, teorik bölümlerin diğer bölümlere füzyon yöntemiyle kaynaştırılmasını önerir. (Bew kafa sallar el mahkum...) Daha sonracığıma, adamcağız konuşmaya başlar... "Mlle Bew, şuna da bakın. Bakın bu konu da ilgi çekici olabilir. Şurada da şöyle birşey var. Bir de Amerika'daki STKlar iyi hoş ama İngiltere, Fransa ve Kanada'ya da el atın ve bir de karşılaştırmalı inceleme yapın. Hayır, yani hoş olabilir diye söylüyorum. AMA KONUYU DARALTMAYI UNUTMAYIN, İYİCE BELİRLEYİN..."

"Ama ama ama..."

Mösyömüzün bütün dedikleri yapılacak olsa bir master tezi değil, ancak kocaman bir kitaba sığabilir... O da sığarsa... Bu ne perhizdir, bu ne lahana turşusu... Anlayan beri gelsin :)

3 Comments:

Blogger sordino said...

walla bunları anlamak pek mümkün olmuyor..aynısından bende de var bir tane..fazla irdelemiceksin:)

4:51 ÖS  
Blogger Deniz said...

Su mosyoye guzel bir Turk sozunu hatirlatmakta fayda goruyorum: Hem sikim olsun, hem donuma degmesin. Kalanini o anlar, anlamazsa da bosver, hoca olmus ama adam olamamistir.

5:59 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

deniz sende ne laflar var ya hahahaha

6:40 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home