baslik <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937019\x26blogName\x3dtezgah\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://tezgah.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://tezgah.blogspot.com/\x26vt\x3d-5136970620698121904', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="bewitchedjustbeyond.blogspot.com/" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

30 Mayıs 2005

bu mudur?

Eger bir gun icinde kendi kendime besten az 'ben aptalim galiba' diyorsam, o gun iyi gecmis demektir benim icin. Bugun 25 dakika su cumleyi anlamaya ugrastim:

' The idea of chaotic/comlex change, as opposed to the idea of catastrophic non-linear change in which there is a qualitative transformation but only one new sort of trajectory is possible, contains within it the idea of not one sort of possible future but of different sorts of possible futures- the plural is crucial. This is the idea of bifurcation. In science chaos is not a synonym for randomness'

Evvet, belki ben aptalim ama boyle seyleri yazmaksa olay, almayayim, aptal olayim daha iyi. Ayirca, yeri gelmisken belirteyim ki yesil cay her derde devadir.

5 Comments:

Blogger McIstanbul said...

bence kendini çok suçlama, zira burada bir değil üç tane cümle var:)) ilk cümle cidden karışık, yazar anlaşılmamayı meziyet sanıyor olmalı.

1:37 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

boyle cumleler bizi manyak yapti.

6:28 ÖS  
Blogger *bewitched* said...

Bu James Rosenau imzalı bir cümle sanki...

5:43 ÖS  
Blogger amaneden said...

şu thesard şiirine bayıldım. Ben de tez yazıyorum, sen en azından arada danışmanına danışabiliyormuşsun! benimki bana "küs"tü!!!
ben bi "kominiti"falan kurmayı düşünüyorum biz zavallılar için. Yalnız olmadığımı bilmek elbette rahatlatıyor. O cümleyi de salla....kolay gelsin

4:56 ÖÖ  
Blogger amaneden said...

şu thesard şiirine bayıldım. Ben de tez yazıyorum, sen en azından arada danışmanına danışabiliyormuşsun! benimki bana "küs"tü!!!
ben bi "kominiti"falan kurmayı düşünüyorum biz zavallılar için. Yalnız olmadığımı bilmek elbette rahatlatıyor. O cümleyi de salla....kolay gelsin

4:57 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home