baslik <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937019\x26blogName\x3dtezgah\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://tezgah.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://tezgah.blogspot.com/\x26vt\x3d-5136970620698121904', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="bewitchedjustbeyond.blogspot.com/" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

24 Mayıs 2005

heves kursakta!

Guzel bir yemek adi gibi geliyor kulaga ama oyle degil. Az evvel bir hafta once bitirmem gereken isleri haftalik olagan toplantiya yetistirmek icin tam hiz calisiyorken (yumurta- kapi forever!) icime bir kurt dustu. (yeri gelmisken sorayim, buradaki kurt hangi kurt? Kopege benzeyen mi, igrenc olan mi? Insallah ilkidir diyor, parentezi kapatiyorum) Danisman beyi aradim, bugun dedim, randevumuz vardi, hatirladiniz mi? (Burasi informal bir yer, yok oyle Mr. di Mosyoydu ivir zivir) O da hmmm dedi, benim cok isim var bugun, yarin goruselim. Peki dedim, sizi mi kiracagim, gelirim yarin, ogle vakti. Birlikte salamli sandovic,uzumlu ekmek, elma ve karnemelk- sut tikiniriz, konusuruz. Ben size elcegizimle cizdigim tablolari gosteririm.
Hay allah ama, cok hazirlanmistim bugun konusmaya. Hatta bugunun postunu da onun icin aksama yazarim diyordum. Neyse, siz buyrun heves kursaktaya, ben bir de tez oturtma yapayim yarina taze taze.

1 Comments:

Blogger shahika said...

Hadi Charlie'nin Melekleri, forza! Bitirin su tezlerinizi de rahat edin yaa. Salmayin, salmayiin.
"Tezgaha" harcadiginiz eforu tezlerinize de harcarsiniz 2 hafta icinde sayfa sayfa bitirirsiniz valla :))
Bu arada hayatiniz boyunca en yasal sekilde, istediginiz kaprisi yapma sansina tez yazarken sahipsiniz, kimsenin giki cikamiyor, duman edin etrafinizdakileri.

(Bu arada Deniz hanim, niye diger bloga yazmadiginiz anlasildi, habire burayi dolduruyormussunuz. Neyse, sen simdi tez yaziyorsun. Bitirince diger tarafa da bir not düsersin, yani gözlerimiz yollarda kaldi, aaa)

6:34 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home