baslik <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937019\x26blogName\x3dtezgah\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://tezgah.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://tezgah.blogspot.com/\x26vt\x3d-5136970620698121904', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="bewitchedjustbeyond.blogspot.com/" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

17 Mayıs 2005

Tez Yazmak Uzerine Hurafeler- bolum 1

Sevmedigin bir konu hakkinda sakin yazma!
Bu yollardan gecmis ne kadar insan varsa bunu illa ki ilk metodoloji derslerinin bir yerinde/toplu icme seanslarinda/ 'dersimizin son on dakikasini nasil verimli kullanalim?' anlarinda dile getirir. Bu buyuk bir yalandir. Bunu yemeyin, kimseye soylememeyin.
Hangi konu olursa olsun, uzerinde alti ay- bir yil sureyle durmadan okuyunca igrenc gelecek sonucta. Bir yerden sonra o kadar icinde olup, o kadar ayrintiyla ugrasacaksiniz ki, konunun ne oldugu gercekten cok da onemli degil.
Bu muhtesem hurafe 'sevmedigin danisman ile tez yazma' olarak degistirilirse ancak bir yere kadar mantikli olabilir bence.

2 Comments:

Blogger koray said...

ehihihi! alti ay ve bir yil gibi seyleri duyunca birden siritmak istedim ve dahi sirittim bakin: :)

"sevmedigin konuda yazma" demek tez veya genel olarak yuksek lisans -doktora konusunda verilebeilecek en onemli tavsiyedir. yuksek lisans hadi neyse, alt tarafi bir yil, bilmedin iki (ehehehehehehe) ama doktorasini sevmedigi, asik olmadigi, tapmadigi, kulu kolesi olmadigi, hayatinin anlami olmayan, "ohh o kitaplara, kaynaklara, laboratuar aletlerine dokunmaktan kendimi alamiyorum" diyen birinin yazmasi zordur. neticede boyle bir insan evladi olmadigi icin doktora tezi zordur. master tezi ise baska bir sey -ki elbette zordur- ama simdi burada "aman soyle kolay, boyle takilmaz" diye anlatip linc edilmek istemiyorum, hele ki evde etlerim yolunsun hic istemiyorum :)) degil mi deniz hanim?

5:05 ÖS  
Blogger Deniz said...

Istersen anlat canim, rahat ol. Yalniz master tezi yazmanin kolay bir sey oldugunu soylersen bilesin ki, birak eve gelmeyi ya da Hollanda'ya ayak basmayi, Bew ve Simiole hanimlari da orgutlemem ile senin hayatin boyunca Avrupa'yi sadece haritadan gormeni saglayabilirim.
Tercih senin tabii, istersen anlat, hazir anlatiyorken Quebec City'de de bir ev tut. Esyalarini yollarim,uzulme:)

12:40 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home