baslik <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937019\x26blogName\x3dtezgah\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://tezgah.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://tezgah.blogspot.com/\x26vt\x3d-5136970620698121904', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="bewitchedjustbeyond.blogspot.com/" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

06 Haziran 2005

bak su ise ama!

Simiye yorum yazacaktim ki tutamadim kendimi, herkes gorsun: Simi seni doverim! Cidden. Ben bir ay verdim o ise. Bir ay boyunca sonsuz miktarda karbonatli cay, hashasli corek, kisir, doner ve benzeri 'sen simdi bunlari cok ozlemissindir' yiyecegi yiyip, binlerce kilo aldim. Ogrendiklerimden asabim bozulup bunalima girdim. Adamlar elimi sikmayi reddedip Turkceme burun kivirdi. Simdi de hepsini tekrarlama ihtimalim (tahtaya uc kere: tik tik tik) var belki de. Bir daha saha arastirmasi yapmayacagima, sosyolog gordugumde kacacagima yemin ettim. Deme oyle seyler.

2 Comments:

Blogger simiole paris carnet said...

hahahaha, deniz opuyorum ben seni.

1:22 ÖS  
Blogger delifisek said...

Merhaba,
Ben delifisek.
Tez anilari haziran'da Paris, yalnizliktan saga sola yazilar yazma isi bana da tanidik geldi.
Deniz, Simiole ve Bewitched ayri uc kisi mi kafam karisti.
Ben de Bastiile anilarina baslasam iyi olacak.
Kopuk ve devrik cumleler. St. Michel'de internet cafe'deyim. Surem her an bitebilir. Hafiften de sarhosum. Kusura bakmayin

2:03 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home