baslik <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937019\x26blogName\x3dtezgah\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://tezgah.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://tezgah.blogspot.com/\x26vt\x3d-5136970620698121904', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="bewitchedjustbeyond.blogspot.com/" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

31 Ekim 2005

el cevap

Hakkimda soylentiler dolasiyormus, yok efendim karnim burnumda hamileymisim de veledin adini P(a)h(i)D(e) koymakla Abstract koymak arasinda kararsiz kalmisiz, yok basimi alip Westphalia'nin duz ovalarina kacmisim, keklik kanatlarini birbirine bagliyormusum, yok efendim ev isiyle kafayi oyle bozmusum ki toz bezlerini utuleyip oklava kilifi oruyormusum....Kulliyen yalan, yalan, yalan.

Reddediliyorum efendim, bugunlerde yaptigim is bu. Gonderdigim her is basvurusu uc gun sonra posta kutumda 'thanks but no thanks, we're better off without you' mesajlariyla sonlaniyor. Bundan baska da siselerin icine mektup koyup denize salma gibi bir isle ugrasiyorum open applicationlar doldurarak.

Akademik hayat beni istemiyor, ben naapayim? Doktora yapacak maddi manevi enerjim yok henuz, bir sure savrulacagim, mumkunse para kazanilacak bir ise girecegim, kim bilir belki bir gun ceket- etek giydigimde kendime bakip gulmemeyi bile basaririm.

Hem, bir eve bir doktora yetiyordur belki.

Hem Almanya'da kocan doktor olunca sani da yalandan bir tebrik ediyorlarmis, valla buyukmusunuz frou, bu herife tahammul ettiniz diye. Ben simdilik onunla idare edeyim. Evlilik selameti acisindan iki doktora cakismasin mumkunse.

1 Comments:

Blogger aylayildiz said...

hayatimin bir ozetini okudum sanki, ozellikle akademik hayat beni istemior ve bir eve bir doktor yeter,,,off off yeter valla ama baslanmis isi de bitirmek lazim..

8:57 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home