baslik <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937019\x26blogName\x3dtezgah\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://tezgah.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://tezgah.blogspot.com/\x26vt\x3d-5136970620698121904', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="bewitchedjustbeyond.blogspot.com/" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

19 Ekim 2005

sorgulama

Simdi soyle cok tuhaf bir durum var. Hani ben butun bir sene kendimi parcaladim ve tezimi yazdim ve sonunda tezden gecerek mutluluktan akil saglimi yitirme derecesine geldim ya.
Bu Master 1 senesiydi. Simdi bakiyoruz Master 2 senesine gecmisiz. Yine arastirma secmisiz doktoraya baglansin diye. Ustune bi de pazarci abdullah i da almisiz yine.
E o zaman durum nedir, deja-vu yasayacagim butun sene, hayat bu mudur?

2 Comments:

Blogger  said...

budur. aynı şeyleri 5 sene önce yaşamış bi keriz olarak gayet net söylüyorum, budur. sen gene yat kalk dua et ki, danışmanın var. hiç olmazsa arasıra ilgileniyomuş gibi yapar. benimki (mastırdan kalma alışkanlıkla) bi tezin başında konuştuk, bi de bitirip teslim ederken. arada neler olduğundan tamamen bihaber. her bir ayrıntıyla tek başıma uğraştım. keçileri kaçırma noktasına geldim defalarca. Bikere bile merak edip lan bu herif naapıyo demedi. Neyse, ben sıramı savdım. haftaya çıktıyı alıp ciltletiyorum. kasımda savunma var. beklerim.

1:23 ÖÖ  
Blogger polente said...

Bir şey sorabilir miyim neden yazıyorsunuz bu tezleri bir yandan bu kadar hayatınızdan memnuniyetsinizken, Paris'te yaşamak için mi? Kariyer için mi? Akademisyen olmak için mi?
samimi olarak merak ediyorum, tezinin son aşamasında aynı soruları kendime sormuş biri olarak.

11:50 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home