baslik <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937019\x26blogName\x3dtezgah\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://tezgah.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://tezgah.blogspot.com/\x26vt\x3d-5136970620698121904', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="bewitchedjustbeyond.blogspot.com/" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

25 Kasım 2005

bew & simi...and the real world !

Ne oldugunu ben hemen soyleyeyim donna, Bew zaten detaylariyla anlatir gelince: tezinin savunmasindan gecti ve artik paris'te tez derdi bitti. . Gerci bizim kartezyen mosyoler kizcagizi fazla amerikan bulmuslar birkac elestiri yapmislar ama o kadar da olur, sonucta Bew simdilik kurtuldu :)
Eee tabii biz de bu zaferi Paris ayazinda kocaman birer bardak sicak sarapla kutladik. Ben hayatimda ilk defa blog dunyasindan birini gercek hayata gecirmis oldum, ama hep derler ya ''sanki hergun gorusuyormusuz'' gibi geldi ikimize de, saatlerce konustuk hic durmadan, o cafede oyle sabaha kadar oturabilirdik sanirim.
Cumartesi gunu donuyor Amerika'ya, sana iyi yolculuklar Bew, ben de yavastan calismaya basladim...Bu arada o muhtesem kulakliklarin kirmizisini istiyorum, ocakta New York'ta gorusmek uzere..

ps.
-Bew sen tezini verdin, Deniz doktora yapmiyor ee bizim tezgah ne olacak?
-Sen merak etme, hayat biter, tezler bitmez.

1 Comments:

Blogger Deniz said...

Eh ehe ehe ehe. Gurur gurur, tebrik tebrik oldum. Mosyoler acip kendi gotlerine baksin hem.

12:54 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home