baslik <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937019\x26blogName\x3dtezgah\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://tezgah.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://tezgah.blogspot.com/\x26vt\x3d-5136970620698121904', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="bewitchedjustbeyond.blogspot.com/" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

15 Ağustos 2005

Makale, ukulele

En nefret ettgimi makaleler, bu konu hakkinda literatur taramasi yapacagim diyen makaleler. (-giz diyenleri de var ki, iki kisi bunu mu yazdiniz a durzuler diyorum hep)

Yok, anlamiyorum gercekten, yeni tek bir kelime etmeden, o boyle demis, bu da boyle diyor, bu konunun da tarihsel gelisimi budur demenin kime ne faydasi var? Bu boklari nasil basiyorlar ciddi journal'larda?

Literatur taramasi, argumanlarindan bazilarini saglamlastirmak icin, niye bir seyden bahsettigini gostermek icin faydalilar, benim de yazmayi en sevdigim sey bu kisimlar mesela, ama bu kadar, bu basli basina bir makale edecek kadar degerli bir sey degil de aperatif gibi geliyor bana.

07 Ağustos 2005

Salaklık bende!

Tezimin teslim tarihine tam tamına 67 gün var. Hala 1 satır bile yazmadım. Günde 1 sayfa yazsam yine de bitmez demek ki!
Ve ben ne yapıyorum? Yeni bir master'a başlıyorum yine gavur ellerinde! İyi halt ediyorum! Bravo bana!

01 Ağustos 2005

bu mu yani?

Bes ay+ on gun, yaklasik 7.000 sayfa oku, gunlerce sinirin bozulsun, agla, agla, bir depresyon, dort karton sigara, sayisiz (+ 100) bira, bol bol urtiker, iyimser bir tahminle bes kilo. tirnak yemeye tekrar basla, yazama, yaz, sil, butun hayatin o gunku performansina bagli olsun, kocana simar, danismanina sinirlen, kocana agla, gozunu acar acmaz aklina ilk o gelsin, gece uyumadan evvel -uyuyabiliyorsan tabii- aklina o gelsin.

Kodugumun tezi, omrumu curuttun.